Luật xuất nhập cảnh

Luật xuất nhập cảnh

December 3, 2015 // 0 Comments

               Trước xu thế hội nhập, nhu cầu người nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều với những mục địch khách nhau, có thể du lịch, lao động hoặc đầu tư kinh doanh… Chính vì vậy Quốc hội đã phê chuẩn Luật xuất nhập cảnh Số: 47/2014/QH13, Vietnam Tours cung cấp trích dẫn một số điều luật xuất nhập cảnh áp dụng từ ngày 01/01/2015. Luật này đã [Read more…]