Hợp pháp hóa lãnh sự

Tổng quan về Hợp pháp hóa lãnh sự

August 29, 2015 // 0 Comments

Định nghĩa “Hợp pháp hóa lãnh sự viết tắt là HPHLS” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Các giấy tờ, tài liệu được đề nghị HPHLS – Giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép lái [Read more…]

Hợp pháp hóa lãnh sự

August 22, 2015 // 0 Comments

“Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt [Read more…]