thị thực

Điều kiện cấp thị thực vào Việt Nam

August 21, 2015 // 0 Comments

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thực có giá trị 1 lần hoặc nhiều lần và không được chuyển dổi mục đích. Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ những trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với bố hoặc mẹ hay là cấp chung với người giám hộ. [Read more…]