miễn thị thực 5 năm

Miễn thị thực 5 năm

October 2, 2015 // 0 Comments

Người nước ngoài muốn đến Việt Nam để sinh sống, du lịch hoặc thăm thân… tất cả đều cần phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, một số trường hợp, công dân nước ngoài vào Việt Nam có quyền được phép miễn thị thực trong thời gian nhất định. Giấy miễn thị thực 5 năm có giá trị dài nhất là 5 năm và có thời hạn [Read more…]