gia hạn thẻ tạm trú

Gia hạn thẻ tạm trú

October 1, 2015 // 0 Comments

Thẻ tạm trú là một loại thị thực đặc biệt vừa có hiệu lực của một giấy phép cư trú, vừa có giá trị như một visa. công ty Vietnam Tours chuyên hỗ trợ miễn phí các dịch cụ về tư vấn thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, chúng tôi là luôn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng và mang đến dịch vụ uy tín, nhanh chóng và hiệu [Read more…]

Xin cấp mới thẻ tạm trú

August 18, 2015 // 0 Comments

Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, với những lý do và mục đích khác nhau thì phải làm đăng ký tạm trú. Thẻ tạm trú được cấp khi tạm trú ở Việt Nam từ 1 năm trở lên.