cấp mới thẻ tạm trú

Xin cấp mới thẻ tạm trú

August 18, 2015 // 0 Comments

Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, với những lý do và mục đích khác nhau thì phải làm đăng ký tạm trú. Thẻ tạm trú được cấp khi tạm trú ở Việt Nam từ 1 năm trở lên.