Thủ tục gia hạn visa

Thủ tục gia hạn visa Trung Quốc

September 29, 2015 // 0 Comments

Gia hạn visa được hiểu là hình thức người nước ngoài muốn xin ở lại thêm với một mục đích rõ ràng trong một khoảng thời gian nhất định. Để xin gia hạn visa, người nước ngoài phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi văn [Read more…]