Gia hạn visa Hàn Quốc

Gia hạn visa Hàn Quốc

October 2, 2015 // 0 Comments

Ở Việt Nam, trong tổng thể người nước ngoài đang làm việc, sinh sống và công tác thì người Hàn Quốc đang được thống kê là chiếm tỷ lệ khá cao. Điều thực tế hiện nay, việc chuyển đổi chỗ ở, nơi làm việc trong cùng một quốc gia đã có những quy định cụ thể, thế nên việc chuyển sang một đất nước khác để sinh sống hoặc làm việc lại là những khó [Read more…]